Vertrouwenspersoon

Binnen het welzijnsdomein ‘psychosociale aspecten op het werk’ werkt de vertrouwenspersoon mee aan het voorkomen en aanpakken van psychosociale risico’s op het werk. Dit gaat o.a. over het risico op stress- en burnout-gerelateerde problemen, ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag..

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld als eerstelijnsinterventie zowel voor individuele problemen als voor problemen van collectieve aard.

Praktisch:

  • WAT: Freelance Vertrouwenspersoon voor kleinere organisaties binnen de podiumkunsten en bredere kunstensector. Taal: Nederlands, Engels, Frans
  • WIE: Nelle Hens
  • WAAR: Regio Brussel, Gent, Antwerpen, … in overeenkomst.
  • WANNEER: Periode in overeenkomst.
  • HOE: Wilt u als organisatie inzetten in het welzijn van uw werknemers of studenten en wilt u daarbij graag samenwerken met een externe vertrouwenspersoon, neem dan contact op met Nelle voor een eerste kennismaking.

 
Nelle Hens is kunstenares en gefascineerd door beweging en rust. De basis van haar werk ligt in het faciliteren van dynamische stabiliteit. Dit doet ze in de rol van vertrouwenspersoon, danseres, choreografe en yoga docente. 

Binnen het aanbod van Sociaal Fonds voor Podiumkunsten volgde ze de tweedaagse opleiding ‘Preventief omgaan met stress en burn-out’ van Better Minds at Work, de eendaagse workshop ‘Intimacy on Stage’ en werkt ze actief mee aan werkgroep bevraging stress en burnout bij flexwerkers en de Focusgroep tegen Grensoverschrijdend Gedrag en de workshop competenties integriteit en kruispuntdenken binnen de artistieke sector. 

Nelle is sinds 2017 lid van Engagement en volgde een opleiding in Thomas Gordon Communicatietraining, persoonlijke effectiviteit (2016), Dienend Leidinggeven (2019) en is gecertificeerd als Vertrouwenspersoon (2019). 

Sinds 2020 werkt Nelle als externe vertrouwenspersoon samen met dansschool P.A.R.T.S, theatergezelschap SKaGeN (2021-...), BERLIN (2021-...), De Theatermaker (2022-...) en is momenteel coach/buddy binnen WeListen, een project van Sociaal Fonds voor Podiumkunsten.

2 thoughts on “Vertrouwenspersoon

  1. Pingback: WHO – ONT MOET
  2. Pingback: ONT MOET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close