TEAM ONT MOET

© Michel Robberechts

-> English below

ONT MOET vindt zijn oorsprong in het Nederlandse woord ‘ontmoeten’. Door het oorspronkelijke woord op te splitsen, verandert het fundamenteel van betekenis. Het woordspel onthult het verborgen ‘niet moeten’ in het hart van de ontmoeting.

ONT MOET werd geïnitieerd door Nelle Hens in 2018 en is zowel een artistieke praktijk als een samenwerkingsverband. Centraal staat daarbij een gezamenlijke passie voor beweging en dans en noties als artisticiteit, zelfzorg en uitwisseling. We zien ONT MOET als een vruchtbare grond waar we als autonome kunstenaars kunnen samen werken.

Momenteel bestaat het team uit Nelle Hens, Stephanie Van Aken, Sarah Lederman, Steven Michel, Rasa Alksnyte, Jasper Delbecke en Michel Robberechts.

ONT MOET  werkt samen met , Sparkling Solutions, Verenigde Producties vzw en Artist Commons, en kan rekenen op de gewaardeerde steun van C-TAKT (No body, ABT, Not Thus Not Thus) and CCDeSter (sociaal artistiek project Bouge Bouche) and De Veerman (No body, ABT, Not Thus Not Thus).

© Nick Chesnaye

ONT MOET finds its root in the Dutch word ‘ontmoeten’, which means ‘to meet’. Splitting up the original word, it fundamentally changes meaning. The word game reveals the hidden ‘not having to’ at the heart of the encounter.

ONT MOET was initiated by Nelle Hens in 2018 and is both an artistic practice and a partnership. At the core is a shared passion for movement and dance, as well as reflections on artistry, self-care and exchange. We see ONT MOET as a fertile ground on which we, as autonomous artists, can collaborate.

Current team players are Nelle Hens, Stephanie Van Aken, Steven Michel, Sarah Lederman, Rasa Alksnyte, Jasper Delbecke and Michel Robberechts.

ONT MOET works together with Sparkling Solutions, Verenigde Producties vzw and Artist Commons, and can count on the appreciated support of C-TAKT (No body, ABT, Not Thus Not Thus), CCDeSter ( socially engaged arts practice Bouge Bouche) and De Veerman (No body, ABT, Not Thus Not Thus).

Look into our movements here: 

Volg onze bewegingen hier:


November 2020

‘Bewogen Dromen’ En 11/11 Vrouwendag

September 2020

Corona-veilige Premiere, film dans en zang

April 2020

Moving into the slowness of silence

Bewegen in de stilte van de traagheid

Dec 2019

In recent months, the team of ONT MOET has continued its journey.

Afgelopen maanden heeft het team van ONT MOET verder aan haar weg gebouwd.

May 2019

 Wat is ONT MOET, wie zijn wij, hoe werkt het en wat groeit er ?

What is ONT MOET, who are we, how does it work and what is growing ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close