Call to action

Workshop Nelle Hens (c) SeCuM, the Self Curating Musician

Wij zijn een artistiek collectief dat opgebouwd is op de praktijk van ont- moeten, een uitnodiging om even niet te moeten in ontmoeting met jezelf. ONT MOET is een speler in de podiumsector. Wij onderscheiden ons door onze intuïtieve manier van werken, co-creatieve aanpak en door een brug te vormen tussen artistieke en niet artistieke sector.

We werken zowel binnen als buiten de traditionele podium constellatie, als voorbij de traditionele teambuilding context. We zien onszelf als generalisten en hebben een holistische focus waarbij we belang hechten aan ervaringsgerichte praktijken en doen vanuit zijn. Het proces en resultaat zijn voor ons evenwaardig en we hechten belang aan het werken binnen een horizontale structuur en werkcultuur.

Vraagstelling:
Hoe zorgen we voor meer continuïteit in het werk waarbij ONT MOET niet afhankelijk hoeft te zijn van de weinige plekken bij productiebureaus en subsidiëring (en een Sociaal Bureau voor Kunstenaars)?

ONT MOET is op zoek naar

  • Zakelijke ondersteuning bij het nieuwe van het werken binnen een vzw structuur.
  • dagelijks bestuur mee ondersteunen en begeleiding om zelfsturend te worden.
  • berekening van budgetten – subsidiedossier, verkoop, jaarrekening en begroting
  • Ondersteuning in marketing in een stijl die bij ons past. Wij willen handelen vanuit integriteit en willen onze klanten vrijheid van beweging geven. Heb jij hierin kennis en wil je ons daarbij helpen, laat het ons weten.

1 thought on “Call to action

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close