Inspiration

INSPIRATIES 2021 – …

BOOKS:
 • ‘The Art of Receiving and Giving. The wheel of consent’ by Betty Martin
 • ‘The gifts of Imperfection’, ‘Daring Greatly’, ‘Rising Strong’, ‘Braving the Wilderness’, ‘Dare to Lead’ by Brene Brown
 • ‘Respond ! Je organisatie duurzaam heruitvinden vanuit vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid’ door Roeland Broeckaert
 • ‘Narcisime. Herken en begrijp de narcisten in je leven’ door Nelly De Keye
 • ‘Freedom from the Known’ by Krishnamurti
 • ‘My yoga journey’ by Orit Sen Gupta

INSPIRATIES 2019 – …

VIJNANA YOGA PRACTICE: Meditation (just sitting), Pranayama (breath), Asanas (postures), study of text (ancient yoga philosophy).

 • Orit Sen-Gupta: Oprichtster van Vijnana Yoga en lerares (Internationaal). Nelle volgde bij haar de drie jarige International Vijnana Teacher Training met 800 academische uren (2017 – 2019) met verschillende retraites en is tot op heden haar lerares.  

CONTACT IMPROVISATIE/ Contact Improv Consent Culture

INSPIRERENDE ONTMOETINGEN

Persoonlijke begeleiders en inspirerende leraren, ervaringsdeskundigen in het faciliteren van verbinding.

Doorlopende ontmoetingen en inspiratie:

 • Citizen Corner  is a common that we manage together to enable citizens to meet, share, learn and co-create.
 • Artist Commons  (a – C) is een op lidmaatschap gebaseerde groep kunstenaars in Brussel. Het is een transdisciplinair door kunstenaars beheerd platform dat tot doel heeft een duurzame manier te creëren voor de beoefening van het praktijkgerichte werk door werkruimten te delen.
 • Sparkling Solutions ondersteunde ONT MOET drie jaar als klankbord en hielp bij het opbouwen van meer structuur in ONT MOET, het verbeteren van (financiële) duurzaamheid en de specifieke artistieke en logistieke uitdagingen, waarbij een aantal elementen uit de corporate wereld geïntroduceerd worden als ondersteuning voor de verdere professionalisering. Michel Robberechts is auteur van ‘Missie Savanne: Naar een betere samenwerking met 10 eenvoudige principes’. 
 • Engagement is een door kunstenaars geleide beweging die seksuele intimidatie, seksisme en machtsmisbruik op het Belgische kunstveld aanpakt. Nelle Hens nam voor de officiële opstart van Engagement actief deel aan hun traject om grensoverschrijdend gedrag in het Belgisch kunstveld aan te pakken, leidde enkele skillshares en volgde via hen een een vijfdaagse basisopleiding tot Vertrouwenspersoon, aangeboden door Sociaal Fonds Podiumkunsten.  
 • Sociaal Fonds voor Podiumkunsten:Sociaal Fonds Podiumkunsten stimuleert de ontwikkeling van (toekomstige) medewerkers en organisaties uit de sector door middel van uitwisseling, competentieontwikkeling, coaching en financiële ondersteuning zodat medewerkers een duurzame loopbaan kunnen realiseren in een voortdurend veranderende omgeving. Nelle volgde binnen de sector Podiumkunsten de tweedaagse opleiding preventief omgaan met stress en burn-out van Better Minds at Work, de vijf daagse basisopleiding tot Vertrouwenspersoon en biedt haar diensten aan als freelance Vertrouwenspersoon binnen de sector. Verder volgde ze de eendaagse workshop Intimacy on Stage en werkt ze actief mee aan werkgroep bevraging stress en burnout bij flexwerkers. Het Sociaal Fonds Podiumkunsten wil met deze bevraging de werksituatie in kaart brengen van flexwerkers in de podiumkunsten- en muzieksector. Dat zijn alle professionele medewerkers die tijdelijk geëngageerd worden, in wat voor statuut dan ook.
 • oKo is de sectorfederatie voor de professionele kunsten. oKo verenigt, ondersteunt en neemt standpunten in. Nelle werkt actief mee aan de Focusgroep tegen Grensoverschrijdend Gedrag en de workshop competenties integriteit en kruispuntdenken binnen de artistieke sector, georganiseerd door OKO. Doorlopende samenwerking sinds 2019 en i.s.m. Sociaal Fonds Podiumkunsten.
 • Roeland Broeckaert is organisatiecoach, en heeft in het bijzonder voeling met  thema’s als authentiek leidinggeven, effectief samenwerken, voeren van formele gesprekken, coachen als uitdagen en ondersteunen van leren en communicatie. Auteur van het boek Dienend Leidinggeven en Respond!  Nelle volgde de 4 daagse masterclass Dienend Leidinggeven in 2019
 • Bouge Bouche is een sociaal artistiek project in samenwerking met CC De Ster en CBE Open School en brengt mensen van diverse pluimage (CBE Open School, ATD 4de wereld, Argos) samen om elkaar te ontmoeten, te zingen en bewegen. Dit gebeurt in een open geest waardoor bepaalde maatschappelijke drempels wegvallen. Nelle Hens is sinds 2016 artistieke begeleider en choreografe bij Bouge Bouche en introduceerde er haar eigen artistieke praktijk van ‘ont-moeten’ en kreeg het er verder vorm. Dit zowel op vlak van samenwerken, methodologie als artistieke invulling.
 • C-TAKT biedt ondersteuning aan jonge talenten. C-TAKT is de nieuwe naam van de kunstenwerkplaats van C-mine cultuurcentrum in Genk en Dommelhof in Pelt. C-TAKT ondersteunt talentvolle kunstenaars die niet binnen één hokje te vatten zijn. C-TAKT ondersteunde Nelle Hens van 2016 tot 2021.
 • De Veerman is een artistieke haven waar uit liefde voor en rotsvast geloof in de kunsten mensen worden uitgedaagd en gestimuleerd om andere oevers te verkennen. De Veerman vaart heen en weer tussen de kunsten en de maatschappij. Hij ontwikkelt projecten waarin mensen experimenteren, spelen en leren over en door kunst. De Veerman werkt samen met vele kunstenaars en kunsthuizen om mee te bouwen aan een samenleving waarin ideeën, opvattingen en emoties op een respectvolle manier met elkaar worden gedeeld en geconfronteerd, vanuit een waardering voor ieders eigenheid. De Veerman ondersteunt Nelle sinds 2019.

… among others.

IMG-3214

IMG-3213

IMG_20200407_160159

INSPIRATIES 2015 – 2019

Brief aan mezelf ;

‘Leven is beweging erkennen, de veranderlijkheid omarmt. Als water door de vingers glippend. Ongrijpbaar en tegelijkertijd in ons. Vastroesten of vastklampen aan de vorm is altijd een beetje sterven. Het lichaam leeft, het lichaam vertelt. De beweging in ons lichaam leert ons wat leven is. Dat bewust voelen, is met liefde luisteren’ – Nelle Hens, 2015

Inspiratie en zelfstudie:
Psychologie Gestalttherapie, levenscoach- , Carolien Jongbloed
Psychologie en maatschappij ‘Het einde van de psychotherapie’,
‘Identiteit’ en ‘Autoriteit’ – Paul Verhaeghe
‘Borderline times – Dirk De Wachter

Levenskunsten

‘De kracht van het nu’ – Eckhardt Tolle,
‘Naar huis’ – Ethan Nichtern
‘Werkboek Chakra’s’ – Anodea Judith
‘Compassie” – Osho
‘De biologie van overtuiging’ – Bruce H. Lipton
‘De 7 spirituele wetten van succes’ – Deepak Chopra
Communicatie Training Thomas Gordon technique – Carolien Jongbloed

Het Lichaam

”Body mInd centering en Fasciapulsologie'(Bodywork) Florence Augendre,
‘All Inclusive en Open Form’ – Martin Kilvady
-‘Zangles en stem coach’ – Marcelle De Cooman
-Meditatie, Taï Chi, Yoga, Accupunctuur, Osteopathie
(vormen van liefdevol luisteren)
-‘De charme van je darmen, de mooie voedselmachine’ – Giulia Enders
-de Pijn als gids (puttende uit eigen ervaringingen van verlies van gezondheid)
-’Vrouwenlichaam, Vrouwenwijsheid’ – Dr. Christiane Northrup

Andere inspiratiebronnen -‘mijn lichaam, mijn bondgenoot’: Puttend uit eigen ervaringen, praktijk en jarenlange gebundelde notities (Als mensen sterven, zingen ze!)- Alleen Reizen
-Ontmoetingen met de Ander
-Sprekers zoals Alain Watts, Osho, Levinas

… among others.

IMG-3217

IMG-3210

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close