Schrijven in stilte

Screen Shot 2018-05-21 at 14.04.25Screen Shot 2018-05-21 at 14.04.40Screen Shot 2018-05-21 at 14.04.52Screen Shot 2018-05-21 at 14.05.01Screen Shot 2018-05-21 at 14.05.11-NH 16/05/2018

Brief aan mezelf

Leven is beweging erkennen, de veranderlijkheid omarmt. Als
water door de vingers glippend. Ongrijpbaar en tegelijkertijd in ons. Vastroesten of vastklampen aan de vorm is altijd een beetje sterven.
Het lichaam leeft, het lichaam vertelt. De beweging in ons lichaam leert ons wat leven is. Dat bewust voelen, is met liefde luisteren’ – NH 2015

Is ‘ZIJN’ in het moment de ultieme vorm? Steeds opnieuw in zijn veranderlijkheid. Creëert die veranderlijkheid de ultieme ‘beweging’? Is die beweging de uiting van ons Zijn, ons ‘Zelf’ met al zijn wonderen? Dit wonder bewust beleven en de beweging doorheen ons lichaam laten dansen, is de meest genereuze ‘vorm’ van geven, die ik me kan bedenken. -NH 2017

Conversation with a listener gives breath to
your inner journey, spirit, body and soul.
Breath connects inner to outer,

creating harmonious tones that
sing along with the sound of life – NH

‘Zo gevuld dat ik me leeg voel
zo leeg dat ik gevoelig ben
gevuld te worden’ -NH 2015

‘Ik gooide mijn hoofd naar achter, sloot mijn ogen
en voelde mijn reeds bestaande glimlach nog breder worden’ -NH, 2015

STILTE

de rivieren van je bloed
het dijen van je organen
de continuïteit van impulsen,
het ritme van je ademhaling
-NH 2015

De stilte als beweging
De dans van het middelpunt
-NH 2015

De dood lacht me toe,
het leven bruist!
-NH 2016

Afscheid

Vandaag nam ik afscheid.
Met mijn voeten in het wegtrekkende
water. Ik nam afscheid van mijn
‘ziek zijn’, draaide me om en wandelde weg.
Luisterend naar het rollen van de golven achter me.

Vandaag maakte ik de cirkel rond,
de laatste stap om los te laten,
de eerste stappen in het onbekende.
Het onbekende van leven zonder
de pijn van verlies.

Verlies van een leven
in een relatie,
een leven van ziek zijn
en een leven van vast houden.

Het verlies bestaat niet meer.
Het verlies los gelaten.

Met mijn voeten in de aarde, gestuurd door
de wind, bewogen door het water en verlicht
en verwarmd door vuur.

Ik haal diep adem. De lucht die mijn
longen beroert en nooit meer terug zal komen.
-NH 28/02/16

‘What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say.’

This quote from Ralph Waldo Emerson clarifies how my mind functions when I feel I am listening to someone that speaks from ideas but doesn’t embody them (yet). It often leaves me puzzled and makes me feel in need for a moment to digest, to allow the two contradictory informations to fall together. So I can connect. -NH 15/11/18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close