Missie

ONT MOET is een artistiek collectief dat opgebouwd is op de praktijk van ont-moeten, een uitnodiging om even niet te moeten in ontmoeting met jezelf. 

ONT MOET is een speler in de podiumsector. We werken intuïtief en co-creatief binnen de artistieke en niet artistieke sector.

We werken zowel binnen als buiten de traditionele podium constellatie, als voorbij de traditionele teambuilding context.

We zien onszelf als generalisten en hebben een holistische focus waarbij we belang hechten aan ervaringsgerichte praktijken en doen vanuit zijn.

Het proces en resultaat zijn voor ons evenwaardig aan elkaar en we hechten belang aan het werken binnen een responsieve structuur en werkcultuur.

Nelle Hens                              
Initiator en creator ONT MOET    

Oona Van Aken 
co creator ONT MOET   
  
                                                                             

TEAM en PARTNERS

Meer over ONT MOET


Aanbod

Voor wie ?

 • Je wil ruimte creëren voor meer verbinding met jezelf, even niet moeten in ontmoeting met jezelf en de ander.
 • Je bent op zoek naar meer evenwicht tussen beweging en rust, m.a.w. dynamische stabiliteit. Tools en ankerpunten. 
 • Je hebt nood aan een luisterend oor en/of begeleiding op persoonlijk en/of relationeel vlak.
 • Je bent professioneel werkende binnen Podiumkunsten en hebt nood aan een luisterend oor en klankbord als je het mentaal moeilijker hebt of zoekt naar meer verbinding met jezelf en/of je werkomgeving.
 • Je wil binnen je organisatie en netwerk horizontaal en co-creatief aan de slag.
 • Je bent als organisatie op zoek naar een externe vertrouwenspersoon ter preventie van stress, burn-out, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of hebt nood aan conflictbemiddeling.

Voor meer info of een kennismakingsgesprek, neem contact op met

Nelle Hens, ontmoetvzw@gmail.com

+ 32 497 78 80 59

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close