Ondersteun/support ONT MOET

Ondersteun de werking van ONT MOET

–> English below

We denken na over de verdere mogelijkheden om de werking van ONT MOET verder te verduurzamen. We zoeken partnerschappen op, kijken uit naar subsidie-mogelijkheden maar spreken ook graag onze achterban en geïnteresseerden aan die interesse hebben om ons persoonlijk verder te ondersteunen. We werkten samen een idee uit voor een donatie-systeem waarbij mensen die ons willen steunen dat ook op een gemakkelijke manier kunnen door heel concrete stukjes van onze werking mee te ondersteunen. Zo kan je:

  • Met 5 euro al een treinticket Brussel-Mechelen geven wat we gebruiken voor onze persoonlijke overlegmomenten;
  • Met 10 euro de kost van een maaltijd voor een creatiedag op residentie doneren;
  • Met 25 euro een stukje van onze online zichtbaarheid (webplatform) ondersteunen!

Wie graag voor een groter bedrag ondersteunt is uiteraard ook zeer welkom!

Wil je een bijdrage storten? Dan kan dat op IBAN BE21 5230 8134 67 BIC TRIOBEBB ter attentie van ONT MOET vzw.

Wens je tot slot als bedrijf of organisatie ons eenmalig of structureel te steunen, omdat je gelooft in de meerwaarde van ONT MOET voor de maatschappij in ‘t algemeen en jou in ‘t bijzonder? Neem dan zeker contact met ons op. We werken graag samen een gepast voorstel voor je uit.

 
 
ONT MOET
 
 
 
 
 
 
 

Support the functioning of ONT MOET

We are reflecting further on possibilities to make ONT MOET more sustainable. We look for partnerships, look forward to subsidy opportunities, but also like to speak to our supporters, interested individuals and parties who wish to further support the work. Together we have developed a system for a donation whereby people who want to support us can also do this easily by supporting very concrete parts of our activities:

  • With 5 euros we can buy a train ticket Brussels-Mechelen, which we use for our work meetings;
  • With 10 euros we can create one meal for the team on a creation day at a work residency;
  • With 25 euros, you can contribute to our online visibility (web platform) for 3 months.
Anyone who likes to support for a larger amount is of course also very welcome!

 

Do you want to make a contribution? Then you can do so on IBAN BE21 5230 8134 67 BIC TRIOBEBB for the attention of ONT MOET vzw.

Finally, do you as a company or organization wish to support us once or on a structural basis, because you believe in the added value that ONT MOET can have for society in general, and you in particular? If so, do not hesitate to contact us. We would be happy to work out a suitable proposal for you.

 
 
 
The
ONT MOET team
 
 

Mail: ontmoetvzw@gmail.com

ONT MOET vzw, BE 0774.942.896, RPR Brussel
IBAN BE21 5230 8134 67 BIC TRIOBEBB

 

2 thoughts on “Ondersteun/support ONT MOET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close