Not Thus, Not Thus

Met het ontwikkelingstraject ‘Not Thus, Not Thus’ werken we verder op de inzichten en ervaringen uit het eerder onderzoek binnen het collectief ONT MOET. Zo lag in het tweeluik, Nobody en No Body, de focus op het loskoppelen van het mentale beeld dat we vormen rond respectievelijk onze identiteit en ons lichaam. 

In het traject ‘Not Thus, Not Thus’ richten we de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om weer opnieuw in het lichaamsbewustzijn te komen.

(c) Rasa Alksnyte


De onderzoeksvragen in het traject zijn:

  • Hoe een structuur, choreografische taal ontwikkelen waarin ruimte is voor persoonlijke begrenzing voor zowel performers als publiek ?
  • Hoe betrokkenheid met het publiek creëren ?
  • Hoe flow faciliteren en het subtiele (innerlijke ervaringen, voelen van onze binnenkant, de energie, …) meer zichtbaarheid geven ?
  • Hoe het effect en resonantie van de bewegingen verder (informeel) bevragen?
Not Thus, Not Thus: ‘ It is a fundamental premise of all esoteric schools of thought that the world we perceive through our ordinary senses is only a minute slice of a much larger reality and that there are many more subtle planes of existence. 

Today we can understand this idea in terms of the metaphor of spectral wave bands, or frequencies of vibration. The distinct levels of existence proposed by traditional esoterism may be viewed as different aspects of the same cosmos vibrating at different rates. 

Thus the psyche and mind, which exist on the subtle plane of space-time. The subtle dimension or dimensions of reality form a fifth axis to the four axes of ordinary space and time, namely length, breath, height, and duration.. 

We can perhaps better understand these invisible higher dimensions of existence by referring to the new world-view formulated by quantum physicists. Quantum physicist Harold Shilling proposed that we should look upon reality as ‘a cybernetic network of circuits... more like a delicate fabric than an edifice of brick mortar.’ But it is a network that has interior depth. 

In fact, when we look at the inner hierarchy of reality we perceive, as Schilling put it, ‘depth within depth within depth’‘ - an ultimately unfathomable mysterious well of existence 

- 'Yoga, The Technology of Ectasy’ by Georg Feuerstein . 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close