Not Thus, Not Thus

Met het ontwikkelingstraject ‘Not Thus, Not Thus’ werken we verder op de inzichten en ervaringen uit het eerder onderzoek binnen het collectief ONT MOET. Zo lag in het tweeluik, Nobody en No Body, de focus op het loskoppelen van het mentale beeld dat we vormen rond respectievelijk onze identiteit en ons lichaam. 

In het traject ‘Not Thus, Not Thus’ richten we de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om in het lichaamsbewustzijn te komen.

(c) Patricia Van Cutsem
 • Hoe kunnen we een choreografische taal en structuur creëren waarin subtiele ervaringen gefaciliteerd kunnen worden voor zowel performers als publiek?
 • Hoe deze choreografische taal en structuur (extern opgelegde vorm) inzetten zonder de verbinding met jezelf te verliezen?
 • Hoe ruimte laten voor persoonlijke begrenzing (aangeven waar je persoonlijke grenzen liggen in het contact met anderen) voor zowel performers als publiek binnen die structuur die uitwisseling faciliteert? 
 • Welke impact heeft de huidige gezondheidscrisis op deze artistieke uitwisseling, nadat er mentale en fysieke afstanden geïnstalleerd werden die relatiepatronen hebben veranderd en hertekend?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden werken twee dansers onder meer met ademhalingstechnieken, contactimprovisatie en instant compositie. Dankzij de ademhalingstechnieken kunnen ze zich verdiepen in de innerlijke ervaringen. De contactimprovisatie brengt hen dan weer in verbinding met elkaar en de ruimte. Met het spel van instant compositie, zullen ze de choreografische taal verder ontwikkelen en onderzoeken wat het effect is in relatie tot een publiek. 

We werken ervaringsgericht en de creatie gebeurd dmv. deelmomenten in uitwisseling met een publiek. We stellen onze deuren open tijdens elke werkresidentie open en nodigen je als publiek uit in de danspraktijk en choreografisch onderzoek. De focus ligt op het ervaren van subtiele ervaringen en uitwisseling ervan binnen de groep. Daarna volgt een fase van reflectie waarin we samen het effect bevragen. Vanuit de ervaring van de residenties en deelmomenten willen we de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

De deelmomenten maken deel uit van de ontwikkeling van een nieuwe methodiek, choreografische taal en reflectie in relatie tot een publiek. Tot slot zullen de inzichten bijdragen aan een duurzaam en werkbaar kader binnen ONT MOET in relatie met partners en een breed (sectoroverschrijdend) publiek en uitmonden in de voorstelling Not Thus, Not Thus.

AGENDA: DEEL EN WORKSHOP-MOMENTEN

Je bent van harte uitgenodigd voor de deelmomenten ! In de deelmomenten delen we wat we die week gedaan hebben en laten het werk groeien door de uitwisseling met jou. Als je interesse hebt om ze bij te wonen, kan je hier een plekje reserven.

* Vrijdag 10 september 2021: toonmoment om 16:00 @ CAMPO, Gent       (informeel)

* Donderdag 23 september 2021: workshop-moment van 13:00 - 15:30 in de Markten, Brussel. In deze workshop kan je als publiek meewerken aan de voorstelling. We werken rond het vraagstuk: hoe consent (wederzijdse toestemming) te creëren tussen performers en publiek en persoonlijke begrenzing een plaats te geven ? 

* Vrijdag 24 september 2021: toonmoment om 16:00 @ De Markten, Brussel   (informeel)

* Vrijdag 5 november 2021: toonmoment om 16:00 (uur te bevestigen!) @ Vooruit, Gent (publiekelijk, met Platform-K) 


CREDITS

CHOREOGRAFIE: Nelle Hens
IN CO CREATIE MET: Ivan Fatjo en Platform-K dansers.
UITVOERING: Nelle Hens, Ivan Fatjo en Platform-K dansers.
OUTSIDE-EYE: Stephanie Van Aken
VOCAL COACHING: Patricia Van Cutsem
MENTORING: DeVeerman

PRODUCTIE: ONT MOET
PRODUCTIONELE ONDERSTEUNING: Stephanie Pysson
CO PRODUCTIE: C-TAKT (co-productie), Platform-K (co-productie) en met de steun van deAuteurs
RESIDENTIES: DeVeerman, Campo, Vooruit en DeMarkten.


MET DANK AAN aan allen die mee in ont-moeting gingen ! Onze collega’s, partners, publiek en inspirerende docenten die dit aanbod mee mogelijk maken.

1 thought on “Not Thus, Not Thus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close