Not Thus, Not Thus

‘Gefascineerd door het belang van zelfzorg, onderzocht ONT MOET mogelijkheden om binnen dans en beweging het ‘niet moeten’ te verkennen: om binnen een artistieke discipline die vaak gericht is op ‘vorm’ te durven luisteren naar wat er binnenin beweegt. Dit via stilte, het gebruik van stem en dans als verbindende kracht tot terugkoppeling naar jezelf.

Binnen het traject Not Thus, Not Thus ligt de focus op ruimte voor persoonlijke begrenzing en de subtiele interacties die daaruit voort komen.’

DEEL EN ATELIER-MOMENTEN

We delen onze ervaringen en expertise in deelmomenten en ateliers. Samen met jou onderzoeken we er de ruimte voor persoonlijke begrenzing en wederzijdse toestemming. Zowel onderling als in de voorstellings context tussen publiek en performer.

In een later stadium werken we naar een voorstellingsvorm toe waarin de ervaringen van de deelmomenten en workshops mee worden opgenomen. Je bent van harte welkom om deel te nemen op de manier die voor jou past !

COMING UP: ATELIER en DEELMOMENTEN

 • Weekend Atelier van Vrijdag 9/12 tot zondag 11/12/2022 te Destelheide ism. Destelheide en Sjarabang vzw. (Volzet !) -> Meer info
 • Deelmoment op 11/12//2022 om 14:00 te Destelheide ism. Destelheide en Sjarabang vzw (mits toestemming van de participanten, te bevestigen op 09/12).
 • Atelier en participatie mogelijkheid in 2023, 8 avonden in De Markten en een Deelmoment. (te bevestigen)

ARCHIEF DEELMOMENTEN, ontwikkelingstraject Not Thus, Not Thus

 • 30 juli 2022 Wisper te SLAC Leuven, Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven.
 • 23 juni 2022 Ontmoetingscentrum De Kronkel, Vissenaken. Met team WGC Vierkappes.
 • 11 December 2021 festival ‘Under Construction’, De Markten, Brussel (cancelled).
 • 5 november 2021 ism. Platform-K in Voo?uit, Gent.
 • 24 september 2021 De Markten, Brussel.
 • 23 september 2021 CAMPO, Gent.

MEER INHOUDELIJKE INFO

Met het ontwikkelingstraject ‘Not Thus, Not Thus’ werkt ONT MOET verder op de inzichten en ervaringen uit het eerder onderzoek binnen het collectief. Zo lag in het tweeluik, Nobody en No Body, de focus op het loskoppelen van het mentale beeld dat we vormen rond respectievelijk onze identiteit en ons lichaam. 

In het traject ‘Not Thus, Not Thus’ richten we de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om in het lichaamsbewustzijn te komen.

 • Hoe kunnen we een choreografische taal en structuur creëren waarin subtiele ervaringen gefaciliteerd kunnen worden voor zowel performers als publiek?
 • Hoe deze choreografische taal en structuur (extern opgelegde vorm) inzetten zonder de verbinding met jezelf te verliezen?
 • Hoe ruimte laten voor persoonlijke begrenzing (aangeven waar je persoonlijke grenzen liggen in het contact met anderen) voor zowel performers als publiek binnen die structuur die uitwisseling faciliteert? 
 • Welke impact heeft de huidige gezondheidscrisis op deze artistieke uitwisseling, nadat er mentale en fysieke afstanden geïnstalleerd werden die relatiepatronen hebben veranderd en hertekend?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden werken twee dansers onder meer met ademhalingstechnieken, contactimprovisatie en instant compositie. Dankzij de ademhalingstechnieken kunnen ze zich verdiepen in de innerlijke ervaringen. De contactimprovisatie brengt hen dan weer in verbinding met elkaar en de ruimte. Met het spel van instant compositie, zullen ze de choreografische taal verder ontwikkelen en onderzoeken wat het effect is in relatie tot een publiek. 

We werken ervaringsgericht en de creatie gebeurd dmv. deelmomenten in uitwisseling met een publiek. We stellen onze deuren open tijdens elke werkresidentie en nodigen je als publiek uit in de danspraktijk en choreografisch onderzoek. De focus ligt op het ervaren van subtiele ervaringen en uitwisseling ervan binnen de groep. Daarna volgt een fase van reflectie waarin we samen het effect bevragen. Vanuit de ervaring van de residenties en deelmomenten hopen we de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

De deelmomenten maken deel uit van de ontwikkeling van een nieuwe methodiek, choreografische taal en reflectie in relatie tot een publiek. Tot slot zullen de inzichten bijdragen aan een duurzaam en werkbaar kader binnen ONT MOET in relatie met partners en een breed (sectoroverschrijdend) publiek en uitmonden in de voorstelling Not Thus, Not Thus.

CREDITS

Creatie NELLE HENS in co-creatie met IVAN FATJO
ism. Platform-K dansers OSKAR STALPAERT, FERNANDO AMADO, ZANNE BOON.

Uitvoering deelmomenten NELLE HENS, IVAN FATJO en deelmoment op 24 November 2021 ism. Platform-K dansers OSKAR STALPAERT, FERNANDO AMADO, ZANNE BOON, FRAUKE SEYNNAEVE. Artistieke Coaching Platform-K dansers FRAUKE SEYNNAEVE en BRECHT VAN VLIET.

Outside-eye OONA VAN AKEN en CHARLES LE MAIRE. Vocal Coaching PATRICIA VAN CUTSEM. Mentoring DE VEERMAN.

Productie ONT MOET. Productionele ondersteuning STEPHANIE PYSSON. 
Co productie C-TAKT, PLATFORM-K en met de financiele steun van DE AUTEURS. Residentiële ondersteuning DE VEERMAN, CAMPO, VOO?UIT en DE MARKTEN.


MET DANK AAN allen die mee in ont-moeting gingen ! Medewerkers, partners en publiek die dit aanbod mee mogelijk maken.


3 thoughts on “Not Thus, Not Thus

 1. Pingback: ONT MOET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close