Not Thus, Not Thus

Met het ontwikkelingstraject ‘Not Thus, Not Thus’ werken we verder op de inzichten en ervaringen uit het eerder onderzoek binnen het collectief ONT MOET. Zo lag in het tweeluik, Nobody en No Body, de focus op het loskoppelen van het mentale beeld dat we vormen rond respectievelijk onze identiteit en ons lichaam. 

In het traject ‘Not Thus, Not Thus’ richten we de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om in het lichaamsbewustzijn te komen.

 • Hoe kunnen we een choreografische taal en structuur creëren waarin subtiele ervaringen gefaciliteerd kunnen worden voor zowel performers als publiek?
 • Hoe deze choreografische taal en structuur (extern opgelegde vorm) inzetten zonder de verbinding met jezelf te verliezen?
 • Hoe ruimte laten voor persoonlijke begrenzing (aangeven waar je persoonlijke grenzen liggen in het contact met anderen) voor zowel performers als publiek binnen die structuur die uitwisseling faciliteert? 
 • Welke impact heeft de huidige gezondheidscrisis op deze artistieke uitwisseling, nadat er mentale en fysieke afstanden geïnstalleerd werden die relatiepatronen hebben veranderd en hertekend?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden werken twee dansers onder meer met ademhalingstechnieken, contactimprovisatie en instant compositie. Dankzij de ademhalingstechnieken kunnen ze zich verdiepen in de innerlijke ervaringen. De contactimprovisatie brengt hen dan weer in verbinding met elkaar en de ruimte. Met het spel van instant compositie, zullen ze de choreografische taal verder ontwikkelen en onderzoeken wat het effect is in relatie tot een publiek. 

We werken ervaringsgericht en de creatie gebeurd dmv. deelmomenten in uitwisseling met een publiek. We stellen onze deuren open tijdens elke werkresidentie en nodigen je als publiek uit in de danspraktijk en choreografisch onderzoek. De focus ligt op het ervaren van subtiele ervaringen en uitwisseling ervan binnen de groep. Daarna volgt een fase van reflectie waarin we samen het effect bevragen. Vanuit de ervaring van de residenties en deelmomenten hopen we de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

De deelmomenten maken deel uit van de ontwikkeling van een nieuwe methodiek, choreografische taal en reflectie in relatie tot een publiek. Tot slot zullen de inzichten bijdragen aan een duurzaam en werkbaar kader binnen ONT MOET in relatie met partners en een breed (sectoroverschrijdend) publiek en uitmonden in de voorstelling Not Thus, Not Thus.

Nelle en Ivan rehearsing Not Thus, Not Thus (c) Patricia Van Cutsem

AGENDA: DEEL EN WORKSHOP-MOMENTEN


Je bent van harte uitgenodigd voor de deelmomenten ! In de deelmomenten delen we wat we die week gedaan hebben en laten het werk groeien door de uitwisseling met jou.

Het volgende publieke deelmoment van Not Thus, Not Thus is gepland op 

WANNEER zaterdag 11 december om 18u15
WIE   ONT MOET 
LOCATIE Gemeenschapscentrum De Markten vzw, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
DUUR  30 - 45 min 


MEER INFO: 
Op 11 December vindt het festival ‘Under Construction’ van de Markten plaats en geeft Nelle inzicht in het ontwikkelingstraject Not Thus, Not Thus. 

Dit aan de hand van een opname van het voorgaande deelmoment en uitwisseling met Platform-K, waarbij de focus lag op ruimte voor persoonlijke begrenzing en de subtiele interacties die daaruit voortkomen.

Meer info over het festival 'Under Contruction'en andere makers.
RESERVEER JE PLEKJE via demarkten@demarkten.be 

 


ARCHIEF DEELMOMENTEN, ontwikkelingstraject Not Thus, Not Thus 

23 september 2021 	CAMPO, Gent
24 september 2021	De Markten, Brussel  
 5 november 2021    ism. Platform-K in Voo?uit, Gent


CREDITS

CHOREOGRAFIE: Nelle Hens
IN CO CREATIE MET: Ivan Fatjo 
ism. Platform-K dansers Oskar Stalpaert, Fernando Amado, Zanne Boon. 
UITVOERING DEELMOMENTEN: Ivan Fatjo, Nelle Hens 
ism. Oskar Stalpaert, Fernando Amado en Zanne Boon. 
Artistieke Coaching Platform-K : Frauke Seynnaeve en Brecht Van Vliet

OUTSIDE-EYE: Oona Van Aken en Charles le Maire
VOCAL COACHING: Patricia Van Cutsem
MENTORING: DeVeerman

PRODUCTIE: ONT MOET
PRODUCTIONELE ONDERSTEUNING: Stephanie Pysson
CO PRODUCTIE: C-TAKT (co-productie), Platform-K (co-productie) en met de steun van de Auteurs
RESIDENTIES: De Veerman, Campo, Voo?uit en De Markten.


MET DANK AAN allen die mee in ont-moeting gingen ! Onze collega’s, partners, publiek en inspirerende docenten die dit aanbod mee mogelijk maken.


2 thoughts on “Not Thus, Not Thus

 1. Pingback: ONT MOET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close