Not Thus, Not Thus

‘Gefascineerd door het belang van zelfzorg, onderzocht ONT MOET mogelijkheden om binnen dans en beweging het ‘niet moeten’ te verkennen: om binnen een artistieke discipline die vaak gericht is op ‘vorm’ te durven luisteren naar wat er binnenin beweegt. Dit via stilte, het gebruik van stem en dans als verbindende kracht tot terugkoppeling naar jezelf.

Binnen het traject Not Thus, Not Thus ligt de focus op ruimte voor persoonlijke begrenzing en de subtiele interacties die daaruit voortvloeien.’

DEEL EN ATELIER-MOMENTEN

We delen onze ervaringen en expertise in deelmomenten en ateliers. Samen met jou onderzoeken we er de ruimte voor persoonlijke begrenzing en wederzijdse toestemming. Zowel onderling als in de voorstellings context tussen publiek en performer.

In een later stadium werken we naar een voorstellingsvorm toe waarin de ervaringen van de deelmomenten en workshops mee worden opgenomen. Je bent van harte welkom om deel te nemen op de manier die voor jou past !

COMING UP: ATELIER en DEELMOMENTEN

Ga je graag aan de slag met beweging en ben je op zoek naar handvaten tot meer ruimte voor persoonlijke begrenzing en wederzijdse toestemming in relatie met jezelf en anderen? Heb je ervaring in de podiumkunsten (woord, muziek, dans) ?

Onderstaande film geeft je een inkijk in het tweedaags participatief atelier en deelmoment dat tot stand kwam i.h.k.v. de Brusselprojecten van Destelheide, Centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie.

Nelle Hens (ONT MOET), Destelheide en Sjarabang sloegen de handen in elkaar voor een project binnen het traject Not Thus, Not Thus. Samen organiseerden ze een participatief atelierweekend voor mensen met en zonder beperking, en (toekomstige) orthopedagogen en ergotherapeuten, dat eindigde met een deelmoment voor publiek

CREDITS
TRAJECT Not Thus, Not Thus

Creatie NELLE HENS 
in co-creatie met IVAN FATJO

Uitvoering en co-creatie deelmoment deelmoment op 11 December 2022 NELLE HENS ism. Sjarabang vzw en dansers JENS DE BROECK, NELE ALLAERT, TOM ROSSEEL, EMMA MERTENS, ROXANE SYLVESTRI, EVERT VANRUSSELT, EVI GEBRUERS, LISA DIERINCK, YANA NOTAERT, AMENDINE DE NEVE, ALICIA MINNAERT, SANDRA DREELINCK, IVONNE BATEN. Begeleding dansers Sjarabang: IVONNE BATEN en CHRIS DE RIJDT.
Film ALANA STOEFS en LEONIE VAN EGMOND

Uitvoering en co-creatie deelmoment op 24 November 2021 NELLE HENS en IVAN FATJO ism. Platform-K en dansers OSKAR STALPAERT, FERNANDO AMADO, ZANNE BOON, FRAUKE SEYNNAEVE. Artistieke Coaching Platform-K dansers FRAUKE SEYNNAEVE en BRECHT VAN VLIET.
Film ALANA STOEFS 

Uitvoering en co-creatie, deelmomenten 23, 24 September 2021 NELLE HENS, IVAN FATJO in co-creatie met PATRICIA VAN CUTSEM. 
Fotografie WERNER STROUVEN

Outside-eye OONA VAN AKEN en CHARLES LE MAIRE. 
Vocal Coaching PATRICIA VAN CUTSEM. 
Gesteund door DE VEERMAN.

Productie ONT MOET. Productionele ondersteuning STEPHANIE PYSSON. 
Co productie C-TAKT, PLATFORM-K, DESTELHEIDE en met steun van DE AUTEURS. 
Residentiële ondersteuning DE VEERMAN, CAMPO, VIERNULVIER, DESTELHEIDE en DE MARKTEN.


MET DANK AAN allen die mee in ont-moeting gingen ! Medewerkers, partners en  publiek die dit aanbod mee mogelijk maken.

–> Voor meer inhoudelijke info en wat eraan vooraf ging, zie pagina 2

Foto bovenaan (c) Werner Strouven

4 thoughts on “Not Thus, Not Thus

  1. Pingback: ONT MOET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close