Situering, persoonlijke nota

Hoe een persoonlijk onderzoek uitgroeide tot ONT MOET, zowel een artistieke praktijk als een samenwerkingsverband. 

Beste lezer,

Ik ben Nelle Hens, kunstenares en ben gefascineerd door beweging en rust. De basis van mijn werk ligt in het faciliteren van dynamische stabiliteit. Dit doe ik in de rol van danseres, choreografe, yoga docente en vertrouwenspersoon. Ongeacht de vorm van mijn praktijken, berusten ze telkens op eenzelfde basis van ont-moeten* en zie hoe ze in continuïteit groeien vanuit een innerlijk luisteren. Mijn persoonlijke yogabeoefening vormt hiervoor dagelijks de basis en ondersteunt me om van binnenuit te bewegen en vaardiger de wereld in te gaan.

Hieronder vindt u een inzicht in wat er aan vooraf ging en hoe mijn persoonlijk onderzoek uitgroeide tot ONT MOET, zowel een artistieke praktijk als een samenwerkingsverband. 

Wat er aan vooraf ging

Ik studeerde dans en choreografie aan het Conservatorium van Antwerpen (2003-2006) en aan SEAD, Salzburg Experimental Academy of Dance (2009-2011). Mijn certificaat als Yoga lerares behaalde ik aan de internationale Vijnana Yoga Teacher Training bij Orit Sen-Gupta en als vertrouwenspersoon volgde ik mijn opleiding bij Sociaal Fonds voor Podiumkunsten.

Als danseres danste ik in voorstellingen van onder andere Trisha Brown, Jan Fabre, Tom Struyf en Jan Martens.

Gefascineerd door het belang van zelfzorg, onderzocht en verdiepte ik mijn artistieke praktijken en taal. Een persoonlijke zoektocht naar stilte in 2015 groeide uit tot een artistiek en niet-resultaatgericht onderzoek in ‘ont-moeten’ in 2016.

Lecture Performance
Lezing Performance (c) Rasa Alksnyte

* “Pas wanneer we onszelf ‘ont-moet’ hebben, zijn we in staat de Ander te ‘ontmoeten’. Een woordspelletje waarin een fundamentele verschuiving schuilt.” -NH

De centrale vraag in dit onderzoek was de manier waarop wij in de hedendaagse samenleving omgaan met de binnen- en buitenkant van ons lichaam. Het onderzoek overstijgde de louter artistieke individuele ontwikkeling en beoogde ook een bredere collectieve socio-culturele ontwikkeling.

Met als thema ‘Ont-moeten’,  resulteerde het in de ontwikkeling van hulpmiddelen tot terugkoppeling naar onszelf, dit op psychisch, emotioneel en fysiek gebied. De praktijk evolueerde in de praktijk van delen, ‘het geven van dansen’. Ook werden de eerste stappen in het ondernemerschap gezet om een balans tussen raamwerk en inhoud te verzorgen.

De resultaten van de verkenningen waren te zien in Momentum; BOUGEB 2017; reFLEXessions; Het Bos met de steun van DeTheatermaker; Bouge Bouche met de steun van CCDeSter en mijn blog.

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH
Lezing Performance (c) Rasa Alksnyte

In 2018 initieerde ik ONT MOET, zowel een artistieke praktijk als een samenwerkingsverband. Centraal staat daarbij een gezamenlijke passie voor beweging, dans en noties als zelfzorg, kunstenaarschap en uitwisseling. We zien ONT MOET als een vruchtbare grond waar we autonoom kunnen samenwerken.

Op dit moment is ONT MOET actief in het maken van artistieke en sociaal geëngageerde producties. Telkens met het oog op een evenwichtige uitwisseling. Zowel tussen de teamleden van ONT MOET, als met haar partners, publiek en andere betrokkenen.

Uit ONT MOET vloeiden volgende artistieke projecten voort:

  • Artistiek traject en producties ism. Bouge Bouche (2016 – …) en Persephone vzw (2020)
  • Artistieke producties en tweeluik Nobody en No Body (2018/2019- ..).
  • Art Based Connection (ABC), een dansvoorstelling die telkens in co creatie met een organisatie, deelnemers en deelhebbers vorm gegeven wordt. In samenwerking met organisaties uit de artistieke en niet artistieke sector (2020-…) 
  •  In ontwikkeling: Artistiek traject en choreografisch onderzoek ‘Not Thus, Not Thus’ (2020/2021 – 2022)
Nobody (c) Rasa Alksnyte

MET DANK AAN allen die mee in ont-moeting gingen en de bewegingen mee mogelijk maakten en maken ! Met dank aan mijn teamgenoten, collega’s, partners en inspirerende docenten die dit alles mee mogelijk maken.

Met dank aan Michel Robberechts, Sparkling Solutions, die ONT MOET doorlopend ondersteunde van 2019 -2021 met de verdere professionalisering van het werk en ons mede-inspireert om samen een brug te zijn tussen de artistieke en niet artistieke sector. 

Met dank aan de lezer voor dit lezen en mee aan te knopen aan de bewegingen in ons delen  !

-> Wil je verder in ontmoeting gaan met ons, neem dan contact op met Nelle .

‘Pas wanneer we onszelf ‘ont-moet’ hebben, zijn we in staat de Ander te ‘ontmoeten’. Door het oorspronkelijke woord ‘ontmoeten’ op te splitsen, verandert het fundamenteel van betekenis. Het woordspel onthult het verborgen ‘niet moeten’ in het hart van de ontmoeting.’

– ONT MOET 

Nelle is lid van Engagement, volgde de Thomas Gordon Communicatietraining bij Carolien Jongbloed en Dienend Leidinggeven bij Roeland Broeckaert.

Binnen het aanbod van Sociaal Fonds voor Podiumkunsten volgde ze de tweedaagse opleiding ‘Preventief omgaan met stress en burn-out’ van Better Minds at Work, de eendaagse workshop ‘Intimacy on Stage’ en werkte actief mee aan werkgroep bevraging stress en burnout bij flexwerkers en de Focusgroep tegen Grensoverschrijdend Gedrag en de workshop competenties integriteit en kruispuntdenken binnen de artistieke sector.

... Lees meer
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close