Verslag van een zoektocht naar authenticiteit in verbondenheid

BEURSVERSLAG JUNI 2017, te Brussel

Twee jaar geleden startte ik een zoektocht naar stilte en onderzoek van ont-moeten. In September 2016 ontving ik hiervoor een beurs van Vlaanderen en werd artistiek begeleidster bij ‘Bouge Bouche’ in 2016. Ik trad op in het Momentum BougeB in deSingel en REFLEXessions in Atelier Mommen 2017.

Dankzij het niet-resultaatgerichte karakter van de beurs kreeg mijn onderzoek ‘ont-moeten’ een veilig kader en konden inhoud en vorm, proces en werk samenvallen. Wanneer er geen quota gehaald moet worden, wordt de kwaliteit prioriteit. Zelfzorg is een gezonde relatie opbouwen met jezelf en zo ook met je omgeving. Zelfverwezenlijking is het worden wat je in de kiem al bent en het vermogen om jezelf ertoe aan te zetten jezelf te waarderen terwijl je je aandacht op een ander richt, ‘m’être/maître à moi-même’ (Lacan).

Ont-moeten is een zoektocht naar stilte, duurzaamheid, het mogelijk maken van de vrije val en verwondering voor het onbekende. Een veilige ruimte om elkaar in te ontmoeten zonder verwachting om plaats te maken voor evenwaardigheid. We ‘ont-moeten’ onszelf en elkaar in een ruimte van onbegrensde mogelijkheden. De draagkracht van de eencellige, wordt vergroot door het aanknopingspunt met de andere cel. We worden meercellig, geven leven aan een groter geheel en overstijgen onszelf.

Zelf ont-moet, PERSOONLIJK/ EENCELLIG

‘Niets moet, je bent vrij’. Resoluut niets moeten bracht me tot het intuïtief handelen en het ontwikkelen van een doorlopende praktijk in stilte: mediteren, intuïtief schrijven, lezen. Studie van het lichaam dmv ervaringsgerichte kennis in accupunctuur, osteopathie, energetisch lichaamswerk, BMC, fasciapulsology, dreamwork, yoga, zang en intuïtief dansen in stilte.

Dankzij de coaching van Carolien Jongbloed vond ik een veilige omgeving om me kwetsbaar op te stellen. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, het bevorderen van persoonlijke effectiviteit en het verhogen van bewustzijn, dragen bij tot evenwichtigere relaties en hebben mijn observatie verscherpt. Daarnaast creëerde ik een ‘reflecting pool’ bij familie, dierbaren, gelijkgestemden en collega’s.

De dans ‘ont-moet’ is het loskoppelen van wat een dans zou ‘moeten’ zijn. Ik heb me hier verdiept in drie aspecten van de dans, namelijk het lichaam, de uitwisseling en de tijdelijkheid. Het lichaam dat meer is dan de vorm, waarin e-moties of energie in motie plaats vinden. De uitwisseling tussen gever en ontvanger en de tijdelijkheid ervan. De focus verschuift van de danser naar de dans; van lichaam naar beweging, van vorm naar energie, van onraakbaarheid naar kwetsbaarheid, van het tonen naar elkaar zien.

De Ander ont-moet : INTERPERSOONLIJK: MEERCELLIG, 1 op 1

Waar ik eindig en jij begint? De praktijk in het ‘ont-moeten’ van mezelf en de dans, bracht me tot het delen ervan en het ontwikkelen van een 1 op 1 ont-moetingsritueel, waarin ik een dans ‘geef’. Dus niet het dansen ‘voor’, maar met de intentie de dans te ‘geven’. Daarnaast experimenteerde ik met een nieuwe vorm van ‘1 op 1’ waarin getuigen ook welkom zijn.

Het COLLECTIEF ont-moet: MEERCELLIG ORGANISME

Ik organiseerde ont-moetingen in groep waaronder een opvolging van de Gordon communicatie training. SJFN, wekelijkse meditatie in groep en een workshop ont-moeten. De focus ligt in de eerste plaats op het ontmoeten om ruimte te geven aan de dans. Mensen worden mensen ipv. een publiek. Zo bereikte het onderzoek een rijke diversiteit individuen waaronder bezoekers van een dans en muziek-performance festival, dans studenten, kleuters, immigranten, vierde wereld en mensen die met verlies geconfronteerd werden. 

Met mijn praktijk in ont-moeten, hoop ik een dans aan te bieden, mensen te bereiken en te inspireren tot terugkoppeling met zichzelf, tot ontmoeten en verbinden. Ik wil een veilige omgeving aanbieden waarin kan gehandeld worden in overgave om een mystieke ervaring te bewerkstelligen van een moment waar men in ontmoeting met elkaar gaat en boven zichzelf kan uitstijgen

 

‘I would like to give you a dance’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close