ABC, Art Based Connection

Art Based Connection (ABC) biedt je een alternatieve formule van teambuilding. We vertrekken van een dansvoorstelling die telkens in co creatie met een organisatie, de deelnemers en deelhebbers vorm gegeven wordt. Waarna de organisatie, deelnemers en deelhebbers verder met de beweging aan de slag kunnen gaan.

De drijfveer is beweging en rust faciliteren. Dynamische stabiliteit. Dit door non verbaal in ont-moeting te gaan en vanuit de belichaming en beleving in verbinding te gaan. Het niet moeten in ontmoeting met jezelf en elkaar vormen de basis. Zowel wat dit betekent op persoonlijk vlak, als voor een team als geheel.

(c) Sarah Lederman

ABC gaat de samenwerking aan met organisaties uit de artistieke en niet artistieke sector en is gegroeid uit deelmomenten van de voorstelling ‘No body’ die uitnodigt tot verbinding in de vorm van dansante ontmoetingen. 

Hoe gaat het in zijn werk?

In de eerste plaats is er een kennismakingsgesprek met de organisatie en artiesten. De vorm wordt open gehouden en we luisteren naar de behoeften binnen de organisatie met oog op duurzaamheid. Op basis van dit gesprek kunnen we een voorstel doen dat aanknoopt met die behoeften en de praktische kant verder vorm geven. 

-> Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek met Nelle

  

Neem je graag deel aan de TRY-OUT als organistie/ team, contacteer Nelle zo snel mogelijk om kennis te maken en verder af te stemmen.
  
We bieden deze sessies gratis aan in ruil voor de ervaring en waardevolle feedback om dit concept verder te laten groeien. Tijdens de tweede dag zal filmregiseusse Sarah Lederman meewerken om de ervaringen te verbeelden in een film. Deze film zal dienen voor de zichtbaarheid van het aanbod ABC. Als organisatie wordt u en uw team mee opgenomen in de credits.

1. Kennismaking, inspiratiegesprek en afspraken, voor 10 Juni
2. Evenement en eerste try-out is gepland op 29 oktober.	

10:00 - 13:00 Het eerste dagdeel bestaat uit de try-out van ABC.
In het eerste dagdeel mag je je verwachten aan een uitnodiging tot ont-moeten (niet moeten in ontmoeting met jezelf in relatie tot je omgeving), oefeningen van lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn. Daarna volgt er een co-creatieve gedeelte waarin we non-verbaal in verbinding met onszelf en elkaar gaan. We sluiten af met een reflectiemoment. 

13:00 - 14:00 Lunch (zelf te voorzien)

14:00 - 17:00 Het tweede dagdeel staat in het teken van de verfilming van de ervaringen. 
We herbezoeken de bewegingen en ervaringen uit het eerste dagdeel. Filmartieste Sarah Lederman verzorgt hiervoor het kader, zodat de ervaringen en subtiliteiten zichtbaarheid mogen krijgen in al hun spontaniteit.


Geïnteresseerde organisaties die willen deelnemen kunnen ons via dit formulier contacteren voor een kennismakingsgesprek.

1 thought on “ABC, Art Based Connection

  1. Pingback: WHO – ONT MOET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close