ABC, Art Based Connection

Art Based Connection (ABC) is een dansvoorstelling die telkens in co creatie met een organisatie, de deelnemers en deelhebbers vorm gegeven wordt. Waarna de organisatie, deelnemers en deelhebbers verder met de beweging aan de slag kunnen gaan.

De drijfveer is beweging en rust faciliteren. Dynamische stabiliteit. Dit door non verbaal in ont-moeting te gaan en vanuit de belichaming en beleving in verbinding te gaan. Het niet moeten in ontmoeting met jezelf en elkaar vormen de basis. Zowel wat dit betekent op persoonlijk vlak, als voor een team als geheel. ABC is geen typische workshop of teambuilding. 

(c) Sarah Lederman

ABC gaat de samenwerking aan met organisaties uit de artistieke en niet artistieke sector en is gegroeid uit deelmomenten van de voorstelling ‘No body’ waarbij thema’s zoals assertiviteit, verbinding en creativiteit aan bod komen in de vorm van dansante ontmoetingen. 

Hoe gaat het in zijn werk ?

In de eerste plaats is er een kennismakingsgesprek met de organisatie en artiesten. De vorm wordt open gehouden en we luisteren naar de behoeften binnen de organisatie met oog op duurzaamheid. Op basis van dit gesprek kunnen we een voorstel doen dat aanknoopt met die behoeften en de praktische kant verder vorm geven. 

-> Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek met Nelle

1 thought on “ABC, Art Based Connection

  1. Pingback: WHO – ONT MOET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close